1396/9/26 8311

به نشاسـته کشک گندم نیز می‌گویند.

خواص نشاسته گندم


- به نشاسـته کشک گندم نیز می‌گویند.
- مغذی و کمی قابض است.
- سرمه‌ی آن با شیر زنان و یا سفیده‌ی تخم‌مرغ مسکن حرارت چشم و آبریزش آن است.
- نرم‌کننده‌ی سینه و ضد خفقان می‌باشد.
- نشاسـته گلو را نرم می‌کند، سرفه و درد سینه را تسکین می‌دهد
- خوردن پخته‌ی آن با نبات و روغن بادام نیم گرم مانع خونریزی سینه است.
- نشاسته گلو را نرم می‌کند، سرفه و درد سینه را تسکین می‌دهد.
- تنقیه‌ی آن جهت زخم معده و ضماد آن با سرکه جهت رفع خناق و ورم‌های گرم مخصوصا ورم‌های لثه مفید است.
- مالیدن آن با زعفران روی محل نیش حشرات سمی نافع است.
- مواد مغذی آن کم بوده، خوردن آن شهوت را کم می‌کند و دیرهضم می‌باشد.

نظر شما